تازه های شرکت
  • مراحل لایه گذاری سیگمنت روی قالب بیرون

  • جداسازی سیگمنت از قالب ها

  • پروژه نصب تنوره بر روی برج خنک کننده

  • کارگاه ساخت قطعات خودروئی

  • پروژه نصب تنوره بر روی برج خنک کننده